PRIVACYBELEID

1. HANDELSNAAM  

In overeenstemming met artikel 10 van de Spaanse wet 34/2002 van 11 juli inzake Diensten van de Informatiemaatschappij en de Elektronische Handel, worden hierna de volgende gegevens vermeld:

De eigenaar van de domeinnaam is de onderneming SEPIOL, S.A., gevestigd te Azuqueca de Henares (Guadalajara), Avenida de Acero, 14-16, polígono UP – 1 (Miralcampo), 19200 en met Spaans fiscaal nummer (CIF) A-48175848, ingeschreven in het handelsregister van Guadalajara, in volume 181, folio 124, blad GU- 1.109, 1e inschrijving.

2. GEBRUIKERS

De toegang tot en/of het gebruik van dit portaal verleent de hoedanigheid van gebruiker, die vanaf deze toegang en/of dit gebruik akkoord gaat met de in dit “privacybeleid” vastgestelde voorwaarden.

3. INFORMATIEBELEID INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als verantwoordelijke eigenaar van de geautomatiseerde bestanden die voortvloeien uit deze website, stelt SEPIOLSA de bezoekers en gebruikers van de website in kennis van haar beleid inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, dat van toepassing is bij het invullen van enige inhoud van de website waar persoonsgegevens worden verzameld.

SEPIOLSA neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen en zo te voorkomen dat deze gewijzigd worden, verloren gaan, zonder toestemming verwerkt of ingezien worden, rekening houdend met de staat van de technologie, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

4. RECHTEN

De gebruikers kunnen de aan de verwerking van persoonsgegevens verbonden rechten uitoefenen via het e-mailadres lopd@grupominersa.com. 

5. VRIJWILLIGE KARAKTER

SEPIOLSA wijst de gebruikers van de website op het vrijwillige of verplichte karakter van het verstrekken van de persoonsgegevens die hen in de rubriek “contact” en/of op de website aangeboden inhouden worden gevraagd.

Daartoe zal SEPIOLSA u, in elke rubriek waar persoonsgegevens verzameld worden of die een contactwijze bevat waarvoor gegevens moeten worden verzameld, informeren over de geldende voorwaarden van de verwerking van uw gegevens, de naam van het overeenkomstige persoonsgegevensbestand, het adres van de voor de verwerking van deze gegevens verantwoordelijke organisatie, de mogelijkheid om het recht op inzage, rechtzetting, schrapping of verzet uit te oefenen, het doel van de verwerking en eventueel dat de gegevens aan derden worden doorgegeven.

Ook wordt meegedeeld dat SEPIOLSA, in overeenstemming met de Spaanse wet 34/2002 van 11 juli inzake de Diensten van de Informatiemaatschappij en de Elektronische Handel, om uw toestemming vraagt voor het verwerken van uw e-mailadres voor commerciële, promotionele of verspreidingsdoeleinden van de activiteit van de organisatie door het verzenden van berichten via e-mail, fax, SMS, MMS of instantberichten, sociale netwerken of andere elektronische of fysische middelen, welke dan ook, bestaande of toekomstige, die een commerciële of verspreidende communicatie mogelijk maakt met betrekking tot de door de organisatie aangeboden producten en diensten.

6. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

De door de gebruikers van de website verstrekte gegevens zullen alleen aan derden doorgegeven worden ter voldoening van de daartoe vastgestelde wettelijke verplichtingen en ter uitvoering van de wettige bedrijfsdoeleinden die uitdrukkelijk vermeld zijn in elk formulier waarin persoonsgegevens worden verzameld.

7. PERIODIEKE HERZIENING

SEPIOLSA kan dit privacybeleid wijzigen op grond van de wettelijke eisen of in oversteenstemming met de regelgeving, met het doel dit beleid aan te passen aan de instructies opgelegd door het Spaanse agentschap voor de gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos) of een andere instelling. Gebruikers worden daarom geadviseerd om het privacybeleid regelmatig te raadplegen.

8. WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE GEGEVENS

Gebruikers zijn in elk geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens en nemen de verantwoordelijkheid op zich om alle wijzigingen daarin aan SEPIOLSA door te geven. De organisatie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.